Dnes sleva 50% na webhosting NoLimit

Elektro - naše představy

V následujícím textu popíšeme naše představy a požadavky ohledně všeho co souvisí s napájením budovaného datacentra elektrickou energií - jedná se tedy o elektrickou přípojku, silnoproudé rozvody, hlavní rozvaděč, UPS, záložní generátory a slaboproudé rozvody po datacentru.

Datum: 20.01.2010


Při plánování celé elektrické soustavy se samozřejmě musí vycházet z plánovaného maximálního příkonu, jelikož po spuštění datacentra již nebude možné v budoucnu tyto rozvody předělávat (bez nutnosti rozsáhlých investic navíc a delších výpadků). Silnoproudé rozvody tedy musí být dimenzovány na maximální kapacitu datacentra. Slaboproudé rozvody se však nemusí udělat kompletní hned na začátku, je možné je přidělávat a zapojovat dodatečně podle toho, jak se bude datacentrum zaplňovat. Podobně je to s elektrickou přípojkou k vysokému napětí - prozatím se dá využít současná či částečně posílená přípojka nízkého napětí a teprve po nějaké době nastane situace, kdy bude nutné přejít na vyšší příkony.

Elektrická přípojka

Jak tedy již bylo řečeno, datacentrum začne s "obyčejnou" přípojkou nízkého napětí o kapacitě cca 100 A. To nebude znamenat žádné zásadní budování, jen je potřeba u E.ONu vyjednat silnější přípojku a k jejich "hodinám" natáhnout silnější přívodní kabel.

Druhou fází bude vybudování silnější přípojky. Náš plánovaný maximální příkon je cca 1 MW, což je hodně vysoké číslo a problémem je, že trafostanice v okolí naší budovy zřejmě takovou volnou kapacitu mít nebudou. Tudíž nejpravděpodobnější varianta spočívá v použití vlastní trafostanice (nebo více trafostanic). To by znamenalo přivedení vedení VN (vysoké napětí 22 kV) do naší budovy, nákup a instalace trafostanic, jejich zprovoznění, následné údržba a pravidelné revize. Vzhledem ke složitosti takové operace je nutné přípojku VN začít vyjednávat co nejdříve, protože se předpokládá, že to může cca 1 rok trvat. Zprovoznění 1 MW přípojky je tedy plánováno na jaro 2011, ale již na začátku roku 2010 musíme zjistit možnosti, oslovit E.ON a začít to s nimi řešit.

Silnoproudé rozvody, hlavní rozvaděč

Nejen po technologických prostorech, ale i po celé budově by měly být 3 elektrické okruhy:

  • Plně zálohovaný okruh - zálohováno přes UPS a generátory - určeno pro napájení síťových prvků, serverů, routerů, pracovních stanic zaměstnanců a zabezpečovacích systémů.
  • Částečně zálohovaný okruh - zálohováno pouze přes generátory. Při ztrátě napájení z elektrické sítě dojde ke krátkému výpadku, dokud nezačnou dodávat energii generátory. Tímto okruhem se budou napájet klimatizace a část osvětlení budovy.
  • Nezálohovaný okruh - napájen přímo z elektrické přípojky, pro napájení zbylé části osvětlení budovy a jiná zařízení, kterým nevadí výpadek napájení

Hlavní rozvaděč bude páteří celého systému napájení, budou se v něm sbíhat všechny silnoproudé kabely propojující elektrickou přípojku (ze začátku přímo od E.ONu, později od vlastních trafostanic), generátory a UPS.

UPS

Jedna místnost technologických prostor bude vyhrazena pro umístění několika UPS (budou přidávány podle narůstající spotřeby energie) a dále bude místnost pro umístění baterií se zásobami elektrické energie pro UPS. Počet a výkon UPS a druh a kapacita baterií zatím nebyly stanoveny, vše záleží zejména na nabídce dodavatelů. UPS by měly být v konfiguraci n+1, tedy teoreticky by se mohla porouchat libovolná UPS, ale kapacity by byly nadále dostatečné pro napájení celého datacentra.

Záložní generátory

Pro umístění dieselových agregátů je určena malá zahrádka za budovou. Počet generátorů a jejich výkon zatím také nebyl stanoven, záleží na dalších propočtech a nabídkách dodavatelů. Ze začátku se bude jednat o jeden generátor, později doplněný o další podle potřeby. Vzhledem k zástavbě bytových a rodinných domů se samozřejmě musí jednat o odhlučněné generátory.

Slaboproudé rozvody

Předpokládá se, že skupina několika racků (serverových skříní) bude mít svůj vlastní lokální rozvaděč s jističi. Tyto malé rozvaděče budou rozmístěny po technologických prostorech podle potřeby. Počet jističů na jeden rack záleží na tom, pro jaké účely (služby) bude daný rack určen. Naší energetickou politiku a s tím související způsob zapojení serverů v blízké době upřesníme v dalších článcích na těchto stránkách. Malé rozvaděče budou vznikat dle potřeby během zaplňování datacentra.