Dnes sleva 50% na webhosting NoLimit

Konektivita - situace a naše představy

Základem kvalitních hostingových služeb je kvalitní konektivita, tedy propojení IP sítě datacentra se zbytkem Internetu. To zahrnuje fyzické propojení (optické a bezdrátové spoje), získání IP adres a propojení s dalšími sítěmi. Popíšeme naši situaci a nastíníme možnosti a naše představy.

Datum: 27.01.2010


Chceme vybudovat svou vlastní zcela nezávislou síť. To znamená, že nebudeme od žádného poskytovatele kupovat připojení do celého Internetu s využitím jeho technologie, autonomního systému a IP adres. Musíme pro sebe vybudovat vlastní autonomní systém, získat vlastní IP adresy a propojit se s dalšími sítěmi.

Základem je zařídit fyzické propojení. Zjednodušeně řečeno, potřebujeme natáhnout "kabel" z našeho datacentra do míst, kde se lze propojit do zbytku Internetu. Jde nám zejména samozřejmě o propojení do NIXu (český propojovací uzel, kde se lze propojit s většinou českých sítí a množstvím zahraničních) a dále sehnat poskytovatele, který bude naši síť dále propagovat do zbytku Internetu. A to vše samozřejmě nejlépe ve dvou vydáních, aby v případě poruchy jednoho spojení vše fungovalo přes spojení záložní.

Fyzické propojení

Samozřejmě se potřebujeme dostat zejména do Prahy, tam mají sítě skoro všechny české a zahraniční telekomunikační a internetové firmy působící v ČR a nachází se tam propojovací uzel NIX. Naše budova v centru Hluboké nad Vltavou má nevýhodu v tom, že je schovaná v zástavbě a je problematické budovat bezdrátová spojení. Naštěstí jsme v civilizaci, kde se nabízí mnoho možností a nedaleko nás se nachází mnoho datových sítí (optických kabelů, vysílačů), které lze využít. Už jen stačí se k nim nějak dostat.

Optiku máme dokonce přímo v budově. V přízemí, kde budeme budovat naše datacentrum, je telefonní ústředna O2. Takže to vypadá velice jednoduše. Bohužel není jisté, že dojde k dohodě s O2, protože jejich cenová politika není zrovna příznivá. A i kdybychom se s nimi dohodli a využili jejich optickou síť pro propojení do Prahy, stále potřebujeme i další nezávislé propojení pro případ jakékoliv poruchy.

Máme tedy následující možnosti:

  1. Využití optiky přímo v budově od O2.
  2. Využití optiky od Českých drah na jednom z jejich 2 nádraží v Hluboké nad Vltavou. Ale musím se nějak dostat z naší budovy na tato nádraží, např. vykopat vlastní optiku, vymyslet bezdrátový spoj.
  3. Využít sítě, které se nachází u nedaleké střední odborné školy elektrotechnické (v blízkosti jednoho nádraží). Opět je problémem, jak se tam dostaneme z naší budovy.
  4. Bezdrátové spojení s některým poskytovatelem v Českých Budějovicích (z jedné budovy ve stejné ulici máme velmi dobrý výhled)
  5. Bezdrátové spojení do jiných blízkých lokalit - např. Zliv, Dasný.

V současné době hledáme možnosti, nic zatím nezavrhujeme. A také čekáme, jaká řešení nám nabídnou dodavatelé.

Možnost "prokopat" se s optikou z naší budovy někam jinam v okolí nám komplikuje to, že Hluboká nad Vltavou je turistická destinace, jsme přímo v centru na hlavní třídě, takže přes sezónu nám rozhodně nikdo nic nepovolí. Pokud povolení k výkopům dostaneme, tak jedině někdy kolem zimního období.

Autonomní systém a IP adresy

Než se budeme moci propojit s dalšími sítěmi, potřebujeme nejprve svůj autonomní systém a IP adresy. Ten musíme vyjednat s organizací RIPE, která se stará o přidělování čísel autonomních systémů a IP adres pro Evropu. Organizaci RIPE musíme vysvětlit náš podnikatelský záměr a přesvědčit je, že jsme obchodně a technicky schopni vlastní autonomní systém zvládnout. To bohužel znamená několikaměsíční dopisování a dlouhé vysvětlování a dokládání. Zřejmě to bude běh na dlouhou trať, musíme si na to tedy vyhradit dostatek času.

Peering

Po fyzickém propojení bude následovat logické propojení. Budeme tedy muset sehnat poskytovatele, který bude naší síť propagovat do zbytku Internetu, čímž vyřešíme zejména zahraničí. A samozřejmě se budeme muset zapojit do NIXu, např. budově telehousu SITEL.

Propojení v NIXu má několik fází. Nejprve je nutné do tohoto sdružení vstoupit. To není problém, sdružení je velmi liberální. Stačí splnit několik požadavků, které by nám neměly dělat problémy. Dále musíme v NIXu zapojit a zprovoznit své zařízení (router). Nakonec musíme s dalšími členy NIXu vyjednat peering, tedy domluvit se na vzájemném propojení a podle toho provést nastavení routerů. Tím se přímo propojíme s většinou českých sítí a také s některými zahraničními. V budoucnu je vhodné využít i další nezávislou lokalitu NIXu jako zálohu pro případ technického problému.

Zbytek Internetu se musí řešit komerčním způsobem výběrem ISP, který takovou službu nabízí (v rámci se sítě budou propagovat i náš autonomní systém do všech dalších propojených sítí). Opět je vhodné jich mít více. Zde rozhoduje zejména cena, kvalita bývá v dnešní době stejná.

Síť a routery

Vybudovat musíme i naši síť:

  • vyrobit páteřní optické rozvody
  • pořídit routery, nakonfigurovat je, zvolit vhodné směrovací protokoly
  • rozdělit síť do podsítí, vymyslet způsob rozdělení IP adres
  • vymyslet krizové plány - co dělat a co se má stát, když se něco porouchá