Dnes sleva 50% na webhosting NoLimit

Výběrové řízení: Konektivita

Poptáváme transparentní datové okruhy pro propojení našeho datového centra v Hluboké nad Vltavou s naší další lokalitou v Praze.

Datum: 22.01.2010


Určení: Transparentní propojení naší IP sítě mezi datacentrem Hluboká nad Vltavou a kolokační budovou SITEL v Praze. Poptáváme varianty kapacit 100 Mbps a 1 Gbps s možností navýšení do budoucna. Nepoptáváme routování (použijeme vlastní autonomní systém).

Základní informace o poptávce

 • Zadavatel poptávky: WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708
 • Bod A: budova datacentra společnosti WEDOS Internet, a.s., Masarykova 40, Hluboká nad Vltavou (též telekomunikační budova O2)
 • Bod B: telehouse SITEL, Nad Elektrárnou 411, Praha 10
 • Přibližný termín realizace: srpen 2010
 • Uzávěrka nabídek: 30.5.2010 (nabídky musejí být do tohoto data doručeny v elektronické podobě)
 • Vyhodnocení nabídek: 15.6.2010

Podrobnosti poptávky

Je možné nám nabídnout buď celou trasu či jen její část. Jako výchozí bod lze v Hluboké nad Vltavou použít:

 • přímo naše datacentrum, k dispozici pouze optické propoje od O2
 • Zliv
 • kterékoliv nádraží ČD v Hluboké nad Vltavou (směr Plzeň i směr Praha)
 • rozvodna ČEZ Dasný
 • či jiná lokalita, do které by bylo možné dokopat vlastní optiku či použít bezdrátový spoj

Taktéž je možné nacenit trasu z Hluboké nad Vltavou do Českých Budějovic a/nebo dále z Českých Budějovic do Prahy.

Záleží tedy na vašich možnostech, odkud a za jakých podmínek jste schopni nás propojit datovým okruhem do telehousu SITEL, následně bychom řešili možnosti propojení vašeho výchozího bodu s naším datacentrem.

Pro začátek poptáváme kapacity 100 Mbps nebo 1 Gbps, do budoucna by však mělo být možné navýšit kapacity na desítky Gbps.

Součástí cenové nabídky mohou být 2 řešení:

 • primární propojení, které bude stále využívat potřebnou kapacitu
 • záložní propojení, které bude po většinu času nečinné a bude využito pouze v případě poruchy primárního propojení

Možné varianty technického řešení:

 • čistě optické vlákno
 • virtuální optický okruh (pronájem jedné vlnové délky)
 • ethernetový spoj (nad libovolným fyzickým médiem)

Rozhraní tedy optické nebo ethernet. Nemáme zájem o použití switchované ethernetové IP sítě. Vyžadujeme vyhrazený transparentní propoj.

Délka kontaktu dle dohody, může být i několik let.

Očekávaný obsah nabídky

 • rozpis jednotlivých variant propojení
 • uvedení zřizovacích a následných poplatků, více možností dle délky kontraktu
 • podmínky technické připravenosti, požadavky na umístění potřebných zařízení
 • ceny uvedeny v Kč a jako alternativa dle možností také v EUR
 • technické parametry
 • popis možné rozšiřitelnosti
 • platební podmínky
 • možnosti financování
 • termín dodání od okamžiku závazného objednání

Vaše nabídky

Máte-li zájem účastnit se tohoto výběrového řízení, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Zúčastnit se může jakýkoliv dodavatel či výrobce.

Každá společnost, která se zúčastní tohoto výběrového řízení,  výslovně souhlasí s tím, že bude uvedena na těchto stránkách včetně adresy WWW stránek a kontaktních údajů jako účastník tohoto výběrového řízení.

Vítězná nabídka bude též uveřejněna na těchto stránkách včetně podrobných informací o vítězném dodavateli. Po vzájemné dohodě lze některé části (například konečnou cenu) vítězné nabídky zveřejnit nebo naopak nezveřejnit.

Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky je čistě na uvážení vyhlašovatele tohoto výběrového řízení a vyhlašovatel předem nezveřejňuje žádná kritéria pro hodnocení. Na toto výběrové řízení a na jeho průběh se nevztahují žádné právní předpisy na výběrová řízení a státní zakázky apod.